Lohuis Lighting & Volgroen starten Scholen LED- Fonds!

Lohuis Lighting & Energy BV en Volgroen BV hebben de handen ineen geslagen om de financiële drempel weg te nemen voor scholen die willen verduurzamen. Samen hebben zij het Scholen LED-fonds opgericht. Op dit fonds kunnen scholen een beroep doen en zo van de mogelijkheid genieten om zonder investering en zonder hogere maandelijkse lasten over te stappen naar duurzame led-verlichting.

Elke school komt in aanmerking voor het Scholen LED-fonds en kan er een beroep op doen. Na honorering van de aanvraag is zelf investeren in led-verlichting niet nodig. Bovendien blijven de maandelijkse lasten gelijk. Door de nieuwe led-verlichting wordt er minder energie verbruikt en worden de energielasten aanzienlijk lager. Het bedrag dat de school hierdoor elke maand bespaart, wordt gelijkgesteld aan het bedrag dat de school betaalt aan het fonds, tot de totale investering is voldaan. De kosten voor de nieuwe led-verlichting worden zo gedekt door de besparing op de energierekening. Voor 2019 heeft het Scholen LED-fonds een budget van € 10 miljoen.

De aanleiding voor de oprichting van het fonds komt voort uit de gezamenlijke visie van Volgroen BV en Lohuis Lighting & Energy. “We zien dat er zeer veel animo is bij scholen evenals bij bedrijven om gebouwen te verduurzamen, maar dat het grote struikelblok de investering is. Wij willen deze financiële drempel wegnemen, zodat het scholen niet meer in de weg staat te verduurzamen.” aldus Anton Lohuis van Lohuis Lighting & Energy en Emiel van Sambeek (mede)oprichter van Volgroen.

Dat de noodzaak voor initiatieven als het Scholen LED-fonds groot is, werd onlangs nog eens onder de aandacht gebracht door Bernard Wientjes, voorzitter van Rijksinitiatief De Bouwagenda in Trouw op 11 april j.l.. Hij zei hierover onder andere: “Het verduurzamen van schoolgebouwen gaat te langzaam. Veel te langzaam. Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als dat ze nu doen. In het huidige tempo zijn alle gebouwen, waaronder scholen, pas in 2350 duurzaam te noemen. Dat is niet zomaar een jaartal. Dat hebben we uitgerekend.”

Aanvullende informatie is te zien op:
www.volgroen.nl/scholen-led-fonds

Vraag hier de informatieleaflet aan