INVESTEER NU IN LEDVERLICHTING!

GOED RENDERENDE OBLIGATIES

INVESTEER NU IN LEDVERLICHTING!

GOED RENDERENDE OBLIGATIES


Uitgifte obligatielening 6% – 48 maanden met maandelijkse aflossing

Beste investeerders,

Voor de (her)financiering van onze huurkoopovereenkomsten doen wij opnieuw een beroep op de kapitaalmarkt.
Net zoals bij de uitgifte van aandelen nemen wij ook de uitgifte van obligaties tegenwoordig in eigen beheer.

Daar dit nu zonder tussenkomst van een crowdfundplatform gebeurt, wordt er sneller gehandeld en verdient u direct een korting van 2%. (De koers van uitgifte is bepaald op 98%.)

Uitgifte van obligaties tegen 6% rente

Aflossing op annuïteitenbasis – maandelijks gedurende 48 maanden

Koers van uitgifte 98% d.i. € 980 voor een certificaat van € 1.000 (minimum deelname)

Maandelijkse aflossing € 23,50  per obligatie van € 1000 x 48 maanden

Indien u wilt meedoen schrijf dan een email met vermelding van het aantal obligaties dat u wenst naar anton.lohuis@lohuislighting.nl.

U ontvangt dan na overmaking van uw investering van ons een certificaat van deelname.

Op de dag van uw storting wordt een automatische betalingsopdracht voor u geregeld zodat u exact een maand later de 1e aflossing ontvangt en vervolgens telkens exact een maand later.

Door de uitgifte aan aandelen werd het eigen vermogen van LOHUIS ESCO FINANCE N.V. al met € 500.000 versterkt. Daarom zijn we zeer solvabel. Het eigen vermogen is meer dan 50% van het balanstotaal. De testen met onze nieuwe tuinbouwverlichting zijn bezig en beloven een energiebesparing van meer dan 70%.

U kunt onze bedrijfsresultaten zelf volgen via www.sparkholder.com 


Alle rechten voorbehouden © Lohuis Lighting