Subsidie

Onderzoek van – en advies over vermindering van uw energieverbruik..

Lohuis Lighting & Energy werkt met adviseurs die een EPA-U opleiding hebben gevolgd. Zij hebben kennis over het beperken van energiegebruik en de energiehuishouding van bedrijfsgebouwen. Deze adviseurs mogen op grond van erkende certificering een officieel energielabel afgeven. Het energielabel moet eigenaren van gebouwen bewust maken van de noodzaak om te investeren in hun gebouw en het energiezuiniger te maken. Het is nu zelfs bij wet bepaald dat eigenaren verplicht worden te investeren in energiebesparingen die zich binnen 5 jaar laten terugbetalen. Onze adviseurs zijn op de hoogte van relevante subsidies en kunnen u helpen bij het indienen van aanvragen voor bijvoorbeeld de Energie Investeringsaftrek. Verder adviseren zij u over teruggave/vrijstelling van energiebelasting en helpen zij bij de realisatie.

Wat zijn de energie subsidieregelingen?

Wat zijn de belangrijkste subsidies om energiezuinig en duurzaam maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) en geld te besparen? De drie belangrijkste subsidie-regelingen zijn de Energie investeringsaftrek (EIA), de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) en de Innovatie Prestatie Contracten regeling (IPC-regeling).

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek is bedoeld voor u als ondernemer als u wilt investeren in energiezuinige techniek en duurzame energie voor uw onderneming. Deze regeling snijdt aan twee kanten: u bespaart op uw energiekosten, maar betaalt daarnaast ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Op de pagina van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer over de EIA. In de praktijk betaalt deze belastingmaatregel zo’n 10% van de investering.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Investeerders in projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en gas kunnen gebruik maken van de Stimulering Duurzame Energieproductie, de SDE+. De regeling richt zich vooral op projecten die zonder overheidsbijdrage niet uit de kosten zouden komen. De SDE+ focust op het realiseren van een kosteneffectieve invulling van de 14% doelstelling voor duurzame energie. Meer informatie over de SDE+ leest u op de pagina van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

IPC-regeling (Innovatie Prestatie Contracten)

De IPC-regeling heeft als doel om innovatie en samenwerking binnen het MKB te stimuleren. MKB-bedrijven binnen bijvoorbeeld dezelfde keten, branche of regio kunnen samen subsidie krijgen voor een gemeenschappelijk innovatieplan. Dit kan ook betrekking hebben op energiebesparing omdat deze regeling gekoppeld is aan de Topsectoren (o.a. Energie) van het Ministerie van Economische Zaken. Meer informatie over deze IPC-regeling vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het Energieplan

Als onderdeel van de dienstverlening biedt Lohuis Lighting & Energy een energieplan aan. Dit plan geeft een snelle doorlichting van uw organisatie en maakt besparingsmogelijkheden inzichtelijk. Dit plan is een mooie eerste stap op weg naar een energiezuinige en duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Indien u wenst, Een telefoontje is voldoende om ons aan het werk te zetten!