Ook u kunt aandeelhouder worden van ons bedrijf.

De holding, Lohuis Esco Finance N.V., verkoopt 48% van het kapitaal aan derden om de solvabiliteit gezond te houden bij voortgaande groei.

Tot nu toe werd 20% van de aandelen verkocht. Medio 2018 zal de vijfde tranche worden aangeboden. Tot eind 2017 is het eigen vermogen van Lohuis Esco Finance N.V. al met ca. € 500.000 versterkt.

Elke tranche betreft 5% van de aandelen verdeeld in 5.208 certificaten met een nominale waarde van € 20,00. Het beheer en stemrecht is ondergebracht in de Coöperatie Lohuis Esco U.A. Het bestuur van deze coöperatie bestaat uit 3 leden die de belangen van de certificaathouders (de leden) vertegenwoordigt.

Voor informatie: anton.lohuis@lohuislighting.nl